Results of U.P. Judo Association YEAR – 2017-2018


SUB – JUNIOR RESULTS:- 30th September to 04th October 2017, Warangal, Telangana

BOYS GIRLS
1 Harsh Kashyap 1 Shreya Nigam
2 Rajendra Singh 2 Iram Khan
3 Sparsh Singh 3 Shalini Saini
4 Nitin Kumar 4 Komal
5 Vishal Yadav 5 Vanshika Minocha
6 Alok Yadav 6 Sneha
7 Abhinav Sharma 7 Shivani Gond
8 Rahul Verma 8 Anjali Gangoliya
9 Ujjawal Chaudhary 9 Bharti Thakur
10 Deepak 10 Pooja Yadav
11 Himanshu Yadav 11 Anjali Goyal
12 Aditya Azmira 12 Manisha Bhardwaj

Results

Sl.No. Medal Name
1 GOLD Nitin Kumar
2 SILVER Pooja Yadav

TOTAL MEDAL :- 01 GOLD, 01 Silver

National Cadet & Junior Championships 2017-18 from 28th to 31st March 2018 at Jalandhar Punjab.

Sl.No. Junior Team - Men (Participants) Junior Team - Women (Participants)
  - 55 kg - 44 kg
1 Anupam Pal Krishna Fauzdar
  - 60 kg - 48 kg
2 Gaurav Awasthi Neha Yadav
  - 66 kg - 52 kg
3 Vikram Singh Priyanka Awasthi
  - 73 kg - 57 kg
4 Aamir Khan Meenu Pandey
  - 81 kg - 63 kg
5 Mayank Vishnoi Neetu
  - 90 kg - 70 kg
6 Kuldeep Singh Yadav Bhanu Shree Sinha
  - 100 kg - 78 kg
7 Suraj Pratap Singh Saini Shalini Tyagi
  + 78 kg
8 Swati Yadav

Results

Sl.No. Boys   Sl.No. Girls
  - 90 kg:- - 44 kg:- 
1 1st –  Kuldeep Singh U.P. 1 1st –  Krishna Faujdar U.P.

National Cadet & Junior Championships 2017-18 From 28th to 31st March 2018 at Jalandhar Punjab.

Sl.No. Boys Girls
  - 50 kg - 40 kg
1 Sohan Singh Shikha
  - 55 kg - 44 kg
2 Vivek Yadav Sapna Kashyap
  - 60 kg - 48 kg
3 Vishal Kumar Yadav Payal Prajesh
  - 66 kg - 52 kg
4 Mukul Singh Megha Rawat
  - 73 kg - 57 kg
5 Akash Ginni Saini
  - 81 kg - 63 kg
6 –  Armaan Siddiqui –  Nishu
  - 90 kg - 70 kg
7 –  Vidhan Kumar –  Sarika
  + 90 kg + 70 kg
8 Rohan Vishnoi Bhumika Jain

Results

Sl.No. Boys
  - 81 kg:-
1 2nd –  Armaan Siddiqui
  - 90 kg:-
2 2nd –  Rohan Vishnoi
  - 50 kg:-
3 3rd –  Sohan Singh
  - 55 kg:-
4 3rd –  Vivek
  - 60 kg:-
5 3rd –  Vishal
  - 66 kg:-
6 3rd –  Mukul

Senior National Judo Championships 2017-18 from 10th to 13rd March 2018 at J & K.

Results

Sl.No. Men
  - 60 kg:- - 73 kg:- 
1 1st –  Vijay Kumar Yadav U.P. 1 1st –  Ajay Yadav U.P.

Men Team - Overall Judo Championships