Results of U.P. Judo Association YEAR – 2015-2016


<

SUB – JUNIOR RESULTS:- 03rd to 07th September 2015, Vijaywada, A.P.

BOYS GIRLS
1 Nitin Kumar - 1 Anamika -
2 Ashutosh Singh - 2 Shivani Gond -
3 Shivang Verma - 3 Pankhil Singh -
4 Dev Kumar - 4 Pooja Yadav -
5 Himanshu Yadav - 5 Sadiya -
6 Aman Diwakar - 6 Manisha Bhardwaj -
7 Devendra Singh - 7 Prachi Panwar -
8 Rajeev Kumar Singh - 8 Priya Diwakar -
9 Rohan Vishnoi - 9 Anjali Yadav -
10 Ujjwal - 10 Himanshi Chaprana -
11 Zishan Ali - 11 Divya -
12 Sudheer Kumar Maurya - 12 Khushnuma Malik -
Sl.No. Medal Name --
1 GOLD Devendra Singh -
2 BRONZE Divya -

TOTAL MEDAL :- 01 GOLD, 01 BRONZE


JUNIOR RESULTS:- 19th to 23rd November 2015, Vadodara, Gujarat.

BOYS GIRLS
1 Punit Kumar Arya - 1 Preety -
2 Sanjeev Kumar - 2 Aditi Negi -
3 Praveen Kumar - 3 Sheetal Chauhan -
4 Ajay Yadav - 4 Sameeksha Bhatnagar -
5 Vishal Chauhan - 5 Bhanu Shree Sinha -
6 Amir Khan - 6 Sheetal Chauhan -
7 Rishabh Singh - 7 Yashika Kamboj -
8 Varun Khatri -
Sl.No. Medal Name --
1 SILVER Vishal Chauhan -
Sheetal Chauhan -
2 BRONZE Punit Kumar Arya -
Ajay Yadav -
Preety -

TOTAL MEDAL :- 02 SILVER, 03 BRONZE


SENIOR RESULTS:- 2nd to 5th December 2015,Chandigarh.

MEN WOMEN
1 Vijay Kumar Yadav - 1 Preety -
2 Kumar Agnivesh - 2 Sheetal Chauhan -
3 Jonu Singh - 3 Reena Pal -
4 Vishal Chauhan - 4 Heena Khan -
5 Rahul - 5 Deepika Jaiswal -
6 Uday Raj Singh - 6 Sana Khan -
7 Pravesh Pahwar - 7 Yashika Kamboj -
Sl.No. Medal Name --
1 GOLD Vijay Kumar Yadav -
2 SILVER Deepika Jaiswal -

TOTAL MEDAL :- 01 GOLD, 01 SILVER