Results of U.P. Judo Association YEAR – 2014-2015


<

SUB – JUNIOR RESULTS:- 14th to 18th Jan. 2015 at Chennai, Tamil Nadu.

BOYS GIRLS
1 Ashutosh Singh ALL 1 Pankhil Singh MBD
2 Anil Baghel Mathura 2 Rakhi Sankhwar KNP
3 Aman Diwakar MBD 3 Manisha Bhardwaj KNP
4 Devendra Singhr MBD 4 Sandhya Kumari ALL
5 Mukul Singh Bulandshahar 5 Prachi SRN
6 Rohan Vishnoi MBD 6 Anjali Yadav ALL
7 Ujjwal SRN 7 Nikita Dagar GZB
8 Ajay Kumar Yadav VNS 8 Akanksha Kesherwani ALL
9 Akshay Chaudhary GZB 9 Divya GZB
10 Vishal Kumar Yadav VNS 10 Megha Rawat SRN
11 Rohit Pal SRN 11 Neha GKP
12 Pramod Yadav VNS 12 Shweta Singh ALL
Sl.No. Medal Name --
1 GOLD Akshay Choudhary GZB
2 SILVER Vishal Kumar Yadav VNS
Rohan Vishnoi MBD
Devendra Singh MBD
3 BRONZE Rohit Pal VNS
Mukul Singh Buland Shahar

TOTAL MEDAL :- 01 GOLD, 03 SILVER, 02 BRONZE


JUNIOR RESULTS:- 07th to 11th Dec. 2014 at Shillong, Meghalaya.

BOYS GIRLS
1 Sanjeev Kumar - 1 Preeti -
2 Vijay Kumar Yadav - 2 Aditi Negi -
3 Praveen Kumar - 3 Sheetal Chauhan -
4 Ajay Yadav - 4 Sameeksha Bhatnagar -
5 Vishal Chauhan - 5 Umang Singh -
6 Amir Khan - 6 Deepika Jaiswal -
7 Abhishek Kumar - 7 Bharti -
8 Varun Khatri - 8 Neha Yadav -
9 Anupam Pal - 9 Vaishnavi Rama -
10 Suresh Kumar Pal - 10 Harsha Muhal -
11 Sudhir Kumar - 11 Shweta Singh -
12 Shubham Ojha - 12 Kalash Dhiman -
13 Himanshu Singh - 13 Vibha Chauhan -
14 Anant Pahwa -
15 Akshay Chaprana -
Sl.No. Medal Name --
1 GOLD Vijay Kumar Yadav LKO
2 SILVER Anupam Pal LKO
Suresh Kumar Pal VNS
Vishal Chauhan LKO
2 BRONZE Anant Pahwa SRN
Preeti SRN
Dipika Jaiswal Gorakhpur
Sheetal Chauhan SRN

TOTAL MEDAL :- 01 GOLD, 03 SILVER, 04 BRONZE
OVERALL – 2nd PLACE


SENIOR RESULTS:- 17th to 21st Dec. 2014 at Haridwar, Uttarakhand.

MEN WOMEN
1 Vijay Yadav - 1 Shivani Karanwal -
2 Veer Bahadur Thapa - 2 Sheetal Chauhan -
3 Ajay Yadav - 3 Sameeksha Bhatnagar -
4 Vishal Chauhan - 4 Deepika Jaiswal -
5 Radhey Shyam Pal - 5 Sana Khan -
6 Akshay Chaprana - 6 Ruchi Agarwal -
7 Pravesh Pawar - 7 Yashika Kamboj -
Sl.No. Medal Name --
1 BRONZE Vijay Kumar Yadav LKO
Radhey Shyam Pal VNS

TOTAL MEDAL :- 02 BRONZE