Results of U.P. Judo Association YEAR – 2005-2006


<

SUB – JUNIOR RESULTS:- 26th to 30th Aug. 2005 at Kolkata, West Bengal.

BOYS GIRLS
1 Rohit Mauriya Adrash Nagar 1 Priyanshu Awasthi Hardoi
2 Ramesh Yadav LKO 2 Pragya Shukla Hardoi
3 Abhishek Yadav VNS 3 Sonali Gupta -
4 Vinod Yadav VNS 4 Shikha Mishra Gorakhpur
5 Javed Ali GZB 5 Rini Pierce LKO
6 Sakib LKO 6 Arunima Pandey LKO
7 Shashank Singh LKO 7 Ruchi Pandey KNP
8 Abhilesh Kumar LKO 8 Raunak Saini LKO
9 Rupesh Kumar VNS 9 Anju Yadav LKO
10 Jayant Sharma LKO 10 Jyoti Singh LKO
Sl.No. Medal Name --
1 GOLD Ruchi Pandey KNP
Javed Ali GZB
2 SILVER Raunak Saini LKO
3 BRONZE Shikha Mishra Gorakhpur
Sakib LKO
Abhishek Kumar Yadav VNS
Jayant Sharma LKO

TOTAL MEDAL :- 02 GOLD, 01 SILVER, 04 BRONZE


JUNIOR RESULTS:- 19th to 23rd Oct. 2005 at Delhi.

BOYS GIRLS
1 Bhagwan Das VNS 1 Moni Singh KNP
2 Awdesh Yadav VNS 2 Priya Ahlawat MRT
3 Yash Pal Singh GZB 3 Seema GZB
4 Veer Bahadur Thapa GZB 4 Garima Chaudhry MRT
5 Ganesh Yadav VNS 5 Manisha SRE
6 Shariya Haseeb LKO 6 Shivani GZB
7 Vikrant Kumar SRE 7 Kiran Kori SRE
8 Faujdar Yadav U.P.P. 8 Neha Singh MBD
9 Ravi Yadav VNS 9 Jyoti Singh LKO
10 Jitendra Bansal GZB 10 Sapna Gautam SRE
11 Mohd. Irfan MBD 11 Rama LKO
Sl.No. Medal Name --
1 SILVER Awdesh Yadav VNS
Garima Chaudhry MRT
2 BRONZE Yashpal Singh GZB

TOTAL MEDAL :- 02 SILVER, 01 BRONZE


SENIOR RESULTS:- 24th to 27th Feb. 2006, Andheri Sports Complex, Mumbai.

MEN WOMEN
1 1. Vikrant Kumar SRN 1 Manisha SRN
2 Yashpal Singh GZB 2 Sangeeta LKO
3 Faujdar Yadav VNS 3 Kiran Kori SRN
4 Ram Asrey VNS 4 Neha MBD
5 Dinesh Chandra LKO 5 Garima MRT
6 Mohd. Irfan MBD 6 Jaya Sahu LKO
7 Shobhnath U.P. 7 Poonam Bishnoi MRT
8 Deepak Gupta SRN 8 Garima -
Sl.No. Medal Name --
1 GOLD Akram Shah (CRPF) SRN
Ramasrey Yadav VNS
2 SILVER Garima Chaudhry MRT
3 BRONZE Poonam Bishnoi MRT

TOTAL MEDAL :- 02 GOLD, 01 SILVER, 01 BRONZE